Main menu

Hướng dẫn sử dụng

Cài đặt, Lưu trữ, In, Hướng dẫn sử dụng, khác! Nhận thông tin với từ khoá

Tip Information | Bước 1 - Đăng ký thông tin khách hàng/Nhà cung cấp

Page information

Tên thành viên Admin Date16-11-04 15:34

Nội dung

1) Khởi động phần mềm Easypanme

Chọn Thông tin khách hàng/Nhà cung cấp ở phía trên

Hoặc Chọn Mục Dữ liệu cơ bản -> Đăng ký khách hàng/Nhà cung cấp phía bên trái 

7ba3d7f5289a98dcba348ad4f53c6268_1478240
 

 

2) Quản lý thông tin Khách hàng/nhà cung cấp

Cửa sổ sẽ hiện lên sau khi bạn chọn mục Khách hàng/Nhà cung cấp

Lưu sau khi điền đầy đủ các mẫu [Nhập thông tin cơ bản/địa chỉ cơ bản/Thông tin công ty/Nhập thông tin doanh nghiệp/Ghi chú] 

7ba3d7f5289a98dcba348ad4f53c6268_1478240
 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.