Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Phần mềm | Các thao tác cần thực hiện trước khi sử dụng phần mềm

Page Information

Tên thành viên Admin Date16-11-28 16:54

Nội dung

Chạy chương trình sau khi cài đặt.

Nhập thông tin công ty trong mục Dữ liệu cơ bản.

Nhập thông tin khách hàng/nhà cung cấp và thông tin sản phẩm.

Sau đó, nhập số lượng và đơn giá kết chuyển trong cửa sổ kết chuyển kho.

 

* Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy tham khảo thêm ở mục Hướng dẫn sử dụng. 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.