Main menu

Các tính năng

Kiểm tra tất cả tính năng.

  Các tính năng Mô tả Easy
Panme
Bán hàng &
Mua hàng
Từ khoá (tìm kiếm) Thuận tiện cho bạn khi muốn tìm sản phẩm hoặc khách hàng/nhà cung cấp O
Cài đặt số thập phân Số tiền, giá, đơn giá, đơn giá theo số thập phân được cài đặt sẵn O
Phương pháp tính phí Chọn 1 phương pháp tính chi phí theo FIFO hoặc bình quân theo kỳ O
Tự động thông báo Thông báo tiên độ (Khi không còn tồn kho/
khi vượt quá giới hạn thẻ tín dụng/khác)
O
Quản lý theo nhân viên phụ trách Quản lý báo cáo bán/mua hàng theo nhân viên, theo khách hàng/nhà cung cấp O
Điều chỉnh chi phí sản phẩm/tồn kho [Chi phí tồn kho/sản phẩm] Có thể sửa đổi sau khi thay đổi số lượng kho O
Mức giảm giá Áp dụng mức giảm giá trên chứng từ O
Quản lý khách hàng/nhà cung cấp Quản lý Khách hàng/nhà cung cấp cùng lúc với việc mua/bán hàng O
Đơn vị tồn kho Quản lý tồn kho theo thùng/kg/khác (Đơn vị tồn kho) O
Quản lý xuất/nhập Giao dịch mua bán với khách hàng/nhà cung cấp bằng chứng từ O
Giảm giá bán/mua hàng Áp dụng giảm giá khi bán/mua hàng O
Gửi tiền và
Rút tiền
Gửi/rút tiền mặt Quản lý gửi và rút tiền khi thanh toán bằng tiền mặt O
Hối phiếu thanh toán/
Tài khoản ngân hàng
Hối phiếu thanh toán/Kiểm tra thanh toán
Quản lý tài khoản ngân hàng
O
Thông tin chi tiết về việc gửi và rút tiền Thông tin chi tiết về việc gửi và rút tiền khi tạo chứng từ O
Bảng kê việc gửi và rút tiền Điều chỉnh bảng kê việc gửi và rút tiền riêng biệt O
Gửi và rút tiền bằng thẻ tín dụng Quản lý việc Gửi và rút tiền bằng thẻ tín dụng O
Báo cáo Báo cáo hằng ngày Báo cáo hằng ngày cho nhiều vấn đề O
Tình trạng chứng từ Bảng kiểm tra cân đối hằng ngày/
tình trạng chứng từ/
báo cáo phân tích thống kê
O
Tình trạng thu/chi (Tình trạng/Báo cáo) của thu/chi Tình trạng chi phí dồn tích phải thu O
Báo cáo quản lý thanh toán Báo cáo hằng ngày về tiền mặt/tiền gửi ngân hàng/thẻ tín dụng/hối phiếu O
Báo cáo quản lý tồn kho Báo cáo xuất/nhâp Tình trạng xuất nhập/
tồn kho
O
Báo cáo Trái phiếu/
Nợ khác
Trái phiếu/Nợ [Báo cáo/Tình trạng] O
Quản lý bán hàng/
mua hàng
Báo cáo bán hàng/mua hàng,
Báo cáo tổng kết sổ cái (chi tiết)
O
Báo cáo quản lý đơn giá Bảng đơn giá sản phẩm Báo cáo lợi nhuận sản phẩm theo khách hàng/nhà cung cấp O
Quản lý báo cáo Quản lý Báo giá/đơn đặt hàng/
phiếu giao dịch/ hoá đơn có thuế
O
Báo cáo Lợi nhuận-Chi phí Lợi nhuận-chi phí [Báo cáo/tình trạng] O
Có nhiều định dạng in

In được nhiều định dạng tài liệu như
PDF/JPG/EXCEL

O
Hệ thống theo dõi báo cáo Theo dõi và kiểm tra báo cáo/chứng từ O
Đồ thị hàng tháng Tra cứu tình hình bán hàng/mua hàng/
thanh toán/thu tiền bằng biểu đồ
O
Các tính năng cải tiến Quản lý bán hàng theo nhân viên phụ trách Quản lý/tìm kiếm báo cáo bán hàng theo nhân viên phụ trách O
Quản lý nhiều khách hàng/nhà cung cấp Quản lý nhiều khách hàng/nhà cung cấp trong cùng thời điểm O
Thông tin khách hàng/nhà cung cấp Quản lý Thông tin khách hàng/nhà cung cấp bằng lựa chọn SỬ DỤNG/KHÔNG SỬ DỤNG O
Quản lý sản phẩm Quản lý theo Sản phẩm/giao hàng/hết hàng/...các lựa chọn khác O
Báo cáo quản lý thanh toán Quản lý riêng/chung theo Tiền mặt/
Tiền gửi ngân hàng/Thẻ tín dụng/Hối phiếu
O
Bảo mật CHỈ dùng khi được phép sử dụng O
Quản lý
giá chiết khấu
Chiết khấu cho khách hàng/nhà cung cấp Khi thêm 1 khách hàng/nhà cung cấp thì cài đặt/
áp dụng mức hoa hồng bán hàng
O
Tỷ lệ lợi nhuận sản phẩm Khi thêm 1 sản phẩm thì cài đặt/
áp dụng tỷ lệ lợi nhuận sản phẩm
O
Nhận dữ liệu từ Excel Nhận dữ liệu từ excel về thông tin khách hàng/nhà cung cấp O
Quản lý đa dạng giá bán Quản lý tỷ lệ đơn giá/lợi nhuận theo
khách hàng/nhà cung cấp
O
Quản lý đơn giá cuối cùng Quản lý đơn giá theo khách hàng/
nhà cung cấp
O
Các tính năng thuận tiện Quản lý tiến độ Hệ thống quản lý tiến độ với việc nhắc nhở O
Quản lý thanh toán Quản lý việc thanh toán của nhân sự hàng giờ/hàng tháng/hàng năm và tạo chứng từ thanh toán
Báo giá/
Hoá đơn
Có nhiều lựa chọn chế độ in khi tạo báo giá hoặc hoá đơn O
Phiếu giao dịch In ra phiếu giao dịch về danh sách sản phẩm bán thêm O
In dữ liệu In ra bằng excel In “BÁO CÁO” bằng excel O
Báo giá/Đơn đặt hàng Mua hàng/Báo giá/Phiếu giao dịch/
hoá đơn có thuế/khác...đều in ra được
O
Lựa chọn định dạng Phiếu giao dịch/Hoá đơn có thuế/khác... chọn mẫu tài liệu O
Khác Quản lý chi phí Chi phí quản lý không liên quan đến doanh thu O
Nhiều dạng xuất/
nhập sản phẩm

Mua/bán/hàng mẫu/hàng tặng/cho thuê/
khác Hỗ trợ nhiều dạng xuất/nhập sản phẩm

O
Hệ thống mã vạch Quản lý Sản phẩm/Khách hàng/Mua hàng/
bán hàng bằng 1 hệ thống mã vạch
O
Quản lý gói sản phẩm Quản lý gói sản phẩm bằng việc tập hợp chứng từ O
Tuỳ chọn Bảo trì Đối với người sử dụng dịch vụ liên kết tại nhà hoặc hỗ trợ từ xa O
Thêm người dùng Chia sẻ dữ liệu trong mạng nội bộ trên máy tính O
Phí dịch vụ/Tháng Phí dịch vụ cho việc lưu trữ dữ liệu X
So sánh Vị trí lưu trữ dữ liệu Vị trí lưu trữ là nơi mà người dùng có thể chứa 1 tập DỮ LIỆU PC
Số lượng người dùng Số lượng người sử dụng sau khi mua 1 / 3 / 5

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.