Main menu

Về Người sử dụng

Dễ dùng! Dễ học! Giải pháp thích hợp cho doanh nghiệp nhỏ/doanh nghiệp tư nhân

Ngành công nghiệp

  • Lĩnh vực Bán lẻ và Sản xuất chiếm 60%,
    Lĩnh vực Dịch vụ và Công nghiệp Xây dựng chiếm khoảng 30%.

Chi tiết ngành

  • Được dùng cho ngành công nghiệp sơ cấp (Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, Chăn nuôi gia súc)
    Ngành công nghiệp thứ cấp (Khai thác, sản xuất, xây dựng,...)
    Ngành dịch vụ (Thương mại, tài chính, bảo hiểm, vận tải, thông tin liên lạc, và các dịch vụ khác)

Độ tuổi người dùng

  • Như trên biểu đồ. EasyPanme có thể được sử dụng ở tất cả các độ tuổi, thậm chí hơn 60 tuổi
  • EasyPanme – Dễ học, dễ dùng

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.