Main menu

EasyPanme

Thêm tính năng mã vạch (cũng như chương trình in mã vạch) vào sản phẩm Standard. Thuận tiện hơn

Phần mềm quản lý kho
Mã vạch
EasyPanme
▶ Không phí hàng tháng
▶ Lên đến 5 người sử dụng trên cùng mạng làm việc
Loại hình kinh doanh Sản xuất, Dịch vụ, ...
(Bất kỳ ngành nghề)
Quy mô doanh nghiệp Quản lý đa ngành
(Kho hàng, Chi nhánh văn phòng)
Số người dùng 1-5 người (luôn sẵn sàng kết nối)
Hệ điều hành Windows Xp hoặc bản mới nhất
(Dùng mạng internet khi nâng cấp và dịch vụ liên kết tại nhà)
Quét mã vạch Được bổ sung thêm (Mạng không dây/mạng có dây)
Bảng giá
Tên sản phẩm Giá bán
EASYPANME - ( Dành cho 1 người dùng ) $250 $125
EASYPANME - ( Dành cho 3 người dùng ) $500 $250
EASYPANME - ( Dành cho 5 người dùng ) $750 $375

 

Giới thiệu sản phẩm

Doanh nghiệp

• Luôn sẵn sàng cho các doanh nghiệp sử dụng mã vạch như doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp tư nhân trong các lĩnh vực Dịch vụ, Bán lẻ, khác...

Cách thức

• Không tốn phí hàng tháng. Lên đến 5 người dùng trong cùng mạng làm việc qua việc chia sẻ dữ liệu

Các tính năng - mã vạch

• Các tính năng - mã vạch

Các chức năng hữu dụng

• Tính năng tìm kiếm sản phẩm, khách hàng (Tìm kiếm tự động)

• Tính năng ghi nhớ cho mỗi chứng từ, thuận tiện hơn

• Dễ dàng chuyển dữ liệu vào excel

• Lựa chọn ngôn ngữ phù hợp (Tiếng Hàn/Tiếng Anh) khi tìm sản phẩm

Loại sản phẩm

Sản phẩm
Người dùng
Network
Dữ liệu
Quy mô doanh nghiệp
1 người dùng ( Tải về )
1
X
pc cá nhân
1 người quản lý tất cả(Doanh nghiệp nhỏ)
3 người dùng ( Tải về )
3
O
pc chia sẻ
Cài đặt ở 3 máy cá nhân, Chia sẻ dữ liệu
5 người dùng ( Tải về )
5
O
pc chia sẻ
Giống sản phẩm cho 3 người dùng, 5 máy cá nhân
Tình trạng kinh doanh
Tình trạng hiện tại của báo cáo tổng hợp,
Cân đối kiểm tra hằng ngày,
Phân tích thống kê theo thời gian,
Tổng hợp tình trạng doanh thu,
Đồ thị tình trạng kinh doanh hàng tháng
Quản lý bán hàng
Báo cáo bán hàng,
Tình trạng bán hàng theo Khách hàng
/ Nhà cung cấp,
Tình trạng bán hàng theo Sản phẩm,
Sổ cái khách hàng,
Bảng tóm tắt bán hàng theo Sản phẩm,
Bảng tóm tắt bán hàng theo Khách hàng,
Sổ cái của 1 Khách hàng/Nhà cung cấp
Quản lý mua hàng
Báo cáo mua hàng,
Tình trạng mua hàng theo Khách hàng
Tình trạng mua hàng theo Sản phẩm,
Sổ cái Nhà cung cấp,
Bảng tổng kết bán hàng theo Sản phẩm,
Sổ cái mua bán hàng hoá
(Hằng ngày/Khách hàng)
Quản lý Thu/Chi
Báo cáo thu tiền,
Tình trạng thu tiền,
Bảng tổng kết thu tiền,
Tình trạng chi phí dồn tích phải thu theo Khách hàng,
Báo cáo thanh toán,
Tình trạng thanh toán
Quản lý tồn/Xuất nhập kho
Báo cáo kho,
Báo cáo xuất kho,
Báo cáo xuất nhập kho,
Báo cáo xuất nhập theo sản phẩm,
Tình trạng xuất nhập kho,
Tình trạng tổng tồn kho
Dữ liệu ban đầu
Đăng ký thông tin Công ty, Đăng ký Sản phẩm/Khách hàng/Nhà cung cấp,
Đăng ký nhân sự,
Đăng ký thẻ tín dụng,
Đăng ký tài khoản ngân hàng, Đăng ký thông tin kết chuyển
Quản lý kinh doanh
Hiện trạng bán hàng theo nhân sự,
Hiện trạng khách hàng theo nhân sự,
Hiện trạng thu tiền bán hàng theo nhân viên phụ trách
Quản lý phát hành chứng từ
Quản lý báo giá,
Quản ký đơn đặt hàng ,
Quản lý quy cách giao dịch
Hoá đơn bán hàng có thuế
Hoá đơn mua hàng có thuế,
Bảng tổng kết hoá đơn có thuế,
Sổ cái hoá đơn có thuế
Quản lý đơn vị chi/thu
Bảng giá đơn vị sản phẩm,
Bảng giá đơn vị sản phẩm theo Khách hàng,
Bảng giá đơn vị công ty theo Sản phẩm,
Bảng số dư theo từng Khách
hàng/Nhà cung cấp,
Báo cáo Lợi nhuận Chi phí,
Tình trạng Lợi nhuận Chi phí,
Báo cáo phí vận chuyển,
Bảng tổng kết Lợi nhuận Chi phí
Quản lý Tiền mặt/Ngân hàng
/Thẻ tín dụng/Ghi chú
Báo cáo Tiền mặt, Ngân hàng
Hiện trạng cân đối tài khoản ngân hàng,
Báo cáo phí,
Báo cáo thẻ tín dụng,
Báo cáo hối phiếu phát sinh,
Báo cáo hoá đơn đến hạn,
Báo cáo đơn hàng phải thu,
Báo cáo hoá đơn phải trả
Cài đặt
Phiếu giao dịch/Hoá đơn có thuế,
Mã vạch/Cài đặt máy in,
E-Mail,
Bảo mật,
Môi trường làm việc
Khác
Tình trạng tổng thể hằng ngày,
Tìm kiếm đầy đủ,
Tìm kiếm nhanh,
Ngân hàng điện tử,
Quản lý tiến độ,
Quản lý lương,
Tìm kiếm trang web
Quản lý Trái phiếu/Nợ khác
Báo cáo Trái phiếu/Nợ khác,
Tình trạng Trái phiếu/Nợ

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.