Main menu

Cài đặt

Cài đặt sau khi cài chương trình

Dữ liệu cơ bản

  • Đăng ký thông tin công ty/Nhân sự/Thẻ tín dụng/Tài khoản ngân hàng

Dữ liệu trong Excel và phần mềm

  • Sử dụng dữ liệu Excel trong phần mềm Easypanme 2015

Kết chuyển

  • Tồn kho/Báo cáo ngân hàng/Hoá đơn/Trái phiếu/Nợ/Số dư tiền mặt/Khác

Đăng ký lương bổng(theo kế hoạch)

  • Khấu trừ/Phụ cấp Dữ liệu

Cài đặt

  • Sẵn sàng cài đặt thông tin khách hàng

Bạn có thể tạo chứng từ hoặc báo cáo (Mua/bán) sau khi cài đặt.
Và sau đó tạo một phiếu giao dịch/hoá đơn có thuế. Bạn cũng có thể tìm dữ liệu bạn muốn tìm.
Sau đó in dữ liệu dưới dạng excel hoặc hình ảnh.

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.