Main menu

Các tính năng

Các tính năng tuyệt vời của EASYPANME

 • Như một trợ lý thông tin tương quan về thời gian thực tế

  Như một trợ lý thông tin tương quan về thời gian thực tế

  Cung cấp thông tin về đơn giá, tình trạng tồn kho, vận chuyển trong / ngoài nước, đối tác kinh doanh trong thời gian thực tế khi phát hành chứng từ/báo cáo/khác. Giúp cho việc sử dụng dễ dàng hơn.


  [Ví dụ: Trợ lý thông tin tương quan] [Ví dụ: Trợ lý thông tin thời gian thực tế]
 • Xác định người dùng – Cài đặt quyền truy cập

  Cài đặt quyền truy cập

  Quản lý cài đặt quyền truy cập cho từng nhân sự. Giúp người dùng quản lý/tìm kiếm báo cáo bán hàng/chi tiết thu tiền từ khách hàng theo nhân viên phụ trách


  [Ví dụ: Cài đặt quyền truy cập] [Ví dụ: Tìm kiếm báo cáo bán hàng theo nhân viên phụ trách]
 • Xác định người dùng – Quyền ưu tiên

  Xác nhận người dùng – Quyền ưu tiên

  Các mục được trình bày (hoặc không trình bày) trên báo cáo/bảng kê/thông tin cơ bản. Vì thế người dùng có thể tuỳ chỉnh, cũng có thể cài đặt cơ bản, cài đặt bảo mật, cài đặt xác nhận người dùng trên bảng tuỳ chọn


  [Ví dụ: Chọn mục được trình bày] [Ví dụ: Cách cài đặt tuỳ chọn]
 • Miễn phí tìm kiếm/ Tìm trên Internet/ Ngân hàng điện tử

  Miễn phí tìm kiếm/ Tìm trên Internet/ Ngân hàng điện tử

  - Dễ dàng và nhanh chóng, người dùng có thể lấy thông tin của Sản phẩm, Khách hàng qua tìm kiếm miễn phí (Tìm kiếm nhanh)
  - Chọn liên kết bên dưới sản phẩm, khách hàng để có thể nhanh chóng xem được các báo cáo liên quan.
  - Tìm kiếm trên mạng/ngân hàng điện tử để kiểm tra số dư tài khoản/kiểm tra thông tin/khác trong khi sử dụng phần mềm.


  [Ví dụ: Miễn phí tìm kiếm]
 • Tính năng quản lý đơn giá

  Tính năng quản lý đơn giá

  Tính năng quản lý đơn giá bao gồm giá sản xuất/giá sỉ/giá bán lẻ/giá đơn vị. Về cơ bản, tính năng quản lý đơn giá sẽ chọn đơn giá 1 cách tự động khi tạo chứng từ. Vì thế, người dùng không cần nhớ tất cả giá của sản phẩm. Bảng đơn giá giúp người dùng nhìn thấy giá sản phẩm nhanh chóng như giá sản xuất/giá sỉ/giá lẻ


  [Ví dụ: Tính năng quản lý đơn giá] [Ví dụ: Bảng đơn giá]
 • Thanh toán/Chi phí đa dạng

  Thanh toán/Chi phí đa dạng

  Có thể dùng nhiều hình thức thanh toán trong cùng 1 thời điểm như tiền mặt, ngân hàng, hối phiếu, thẻ tín dụng. Không cần làm từng hình thức riêng biệt. Thông tin của hối phiếu giúp dễ quản lý thời hạn của hối phiếu. Báo cáo lợi nhuận/chi phí được thể hiện trên báo cáo ngân hàng một cách nhanh chóng với chứng từ Thu tiền và Rút tiền


  [Ví dụ: Thanh toán đa dạng] [Ví dụ: Chi phí cho Thu tiền và Rút tiền]
 • Theo dõi báo cáo qua nhiều cửa sổ

  Theo dõi báo cáo qua nhiều cửa sổ

  Người dùng có thể mở nhiều báo cáo nhờ tính năng đa cửa sổ. Theo dõi dữ liệu với các báo cáo và chứng từ xác nhận liên quan. Giúp phân tích dữ liệu hiệu quả và làm việc nhanh chóng.


  [Ví dụ: Đa cửa sổ] [Ví dụ: Theo dõi 1 báo cáo]
 • Quản lý kinh doanh đa ngành

  Quản lý kinh doanh đa ngành

  Người dùng có thể quản lý 2 ngành nghề trở lên nếu muốn. Không cần mua lại bản mới cho ngành kinh doanh khác


  [Ví dụ: Chọn ngành kinh doanh] [Ví dụ: Thêm/chỉnh sửa ngành kinh doanh]
 • Đa dạng dữ liệu

  Đa dạng dữ liệu

  Người dùng có thể lưu dữ liệu dưới dạng excel/text/database và điều chỉnh bằng các công cụ cá nhân. Tính năng [Nhập dữ liệu excel] giúp chuyển đổi một dãy dữ liệu từ excel qua EASYPANME, và cũng có thể lưu ở dạng tài liệu


  [Ví dụ: Lưu dữ liệu ở dạng Excel] [Nhập dữ liệu từ excel vào]
 • Chứng từ cho gói sản phẩm / Các loại chứng từ [Nhập/Xuất]

  Chứng từ cho gói sản phẩm / Các loại chứng từ [Nhập/Xuất]

  Chứng từ của gói sản phẩm giúp nhân viên sản xuất dễ xử lý sản phẩm theo gói.
  Khi người dùng tạo ra chứng từ, thì sẽ chọn loại chứng từ nhập/xuất như bán/cho thuê/hàng mẫu/hàng tặng/hỗ trợ.


  [Ví dụ: Gói sản phẩm] [Ví dụ: Chọn loại xuất ra]
 • Chỉnh sửa đơn giản [Tồn kho/giá sản phẩm]

  Chỉnh sửa đơn giản [Tồn kho/giá sản phẩm]

  Người dùng có thể dùng [Tính năng chỉnh sửa tồn kho] nếu tồn kho/đơn giá/khác thay đổi do việc xuất nhập kho. Sau khi chỉnh sửa tồn kho, chi phí cho sản phẩm cũng thay đổi. Thế nên nếu muốn thay đổi chi phí cho sản phẩm, thì sử dụng [Chỉnh sửa giá sản phẩm]


  [Ví dụ: Chỉnh sửa tồn kho] [Ví dụ: Chỉnh sửa chi phí sản phẩm]
 • Bổ sung các tính năng tuyệt vời

  Bổ sung các tính năng tuyệt vời

  Quản lý tiến độ theo lịch của tính năng quản lý.
  Cũng có thêm chức năng nhắc nhở tiến độ.
  Người dùng có thể kiểm tra việc bán/mua/khác trong 1 tháng bằng biểu đồ.


  [Ví dụ: Quản lý tiến độ] [Ví dụ: Tình trạng kinh doanh hàng tháng]
 • Cân đối kiểm tra hằng ngày,
  Bảng tổng kết chi phí dồn tích phải thu

  Cân đối kiểm tra hằng ngày, Bảng tổng kết chi phí dồn tích phải thu

  Kiểm tra việc mua/bán/chi phí/báo cáo ngân hàng trong bảng cân đối hằng ngày. Sẵn sàng kiểm tra tình trạng chi phí dồn tích phải thu theo khách hàng


  [Ví dụ: Bảng cân đối kiểm tra hằng ngày] [Ví dụ: Bảng tổng kết chi phí dồn tích phải thu]

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.