Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Phần mềm | Kết chuyển là gì?

Page Information

Tên thành viên Admin Date16-11-28 17:07

Nội dung

Kết chuyển được dùng để nhập trạng thái tài chính trước khi sử dụng phần mềm.

Chọn các mục kết chuyển trong "Dữ liệu cơ bản" như bên dưới. 

 

e9e80950757173ff19385435360fb33c_1480320
 

Chức năng kết chuyển không có phím [Lưu], vì thế bạn phải nhấn nút [Enter] trên bàn phím sau khi nhập số lượng hoặc đơn giá.

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.