Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Phần mềm | Làm cách nào để thay đổi thông tin công ty?

Page Information

Tên thành viên Admin Date16-12-12 11:58

Nội dung

Chọn [Đăng ký thông tin của mình] trong dữ liệu cơ bản như hình bên dưới. 

77b85c78dc875c89d4cd48328cd6c007_1481511
 

Chỉnh sửa thông tin cần thay đổi và nhấn nút [Lưu]

77b85c78dc875c89d4cd48328cd6c007_1481511
 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.