Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Phần mềm | Cách xuất hóa đơn VAT?

Page Information

Tên thành viên Admin Date16-12-12 12:04

Nội dung

Việc áp dụng thuế VAT trong Easypanme dựa trên các qui đinh của Luật về thuế. Theo đó người dùng có thể điều chỉnh mức thuế phù hợp.

 

<Thuế Giá trị gia tăng (VAT)>

Chưa có thuế giá trị gia tăng : Giá bán chưa bao gồm Thuế VAT

Bao gồm thuế giá trị gia tăng : Giá bán đã bao gồm Thuế VAT

Áp dung tỷ lệ miễn thuế : Sản phẩm không bị đánh thuế

Áp dụng thuế suất bằng không : Mức thuế VAT 0% cho sản phẩm

Không có thuế giá trị gia tăng : Không áp dụng Thuế VAT

 

1. Cách thiết lập tùy chọn Thuế VAT

Mỗi công ty (sản phẩm) có một căn cứ tính thuế khác nhau, do đó tùy mức thuế áp dụng mà có thể cài đặt thuế giá trị gia tăng trong menu Cài đặt.

Xem hình bên dưới: 

77b85c78dc875c89d4cd48328cd6c007_1481511
 

2. Cách thiết lập Tỷ lệ thuế Giá trị gia tăng trong chứng từ bán hàng

Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng có thể được thiết lập trực tiếp như hình bên dưới: 

77b85c78dc875c89d4cd48328cd6c007_1481511
 

Sau khi nhập tất cả các mục trong chứng từ bán/mua, chọn loại thuế giá trị gia tăng và chọn mức thuế áp dụng ở bước cuối cùng.

 

** Khi áp dụng cách này thì loại thuế và mức thuế giá trị gia tăng chỉ áp dụng cho 1 chứng từ.

 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.