Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Phần mềm | Xóa chứng từ như thế nào?

Page Information

Tên thành viên Admin Date16-12-12 12:07

Nội dung

77b85c78dc875c89d4cd48328cd6c007_1481511
 

Nhấp chuột phải lên chứng từ trong danh sách và chọn mục [Xóa].

Lư​u ý​, khi ch​n xóa​ chứn​g từ​ sẽ xóa tất cả thông tin liên quan đến thu tiền và thanh toán của chứng từ đó.

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.