Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Phần mềm | Làm thế nào để tính số thập phân?

Page Information

Tên thành viên Admin Date16-12-12 12:11

Nội dung

Easypanme có thể thiết lập các số thập phân trong số lượng, đơn giá và thành tiền.

 

<Cách thiết lập>

1. Nhấp vào thẻ [Thiết lập cơ bản] trong mục [Cấu hình]

2. Chọn con số và Phương pháp xử lý số thập phân trong phần số lượng và Trị giá.

3. Nhấp nút [Lưu] và thoát khỏi chương trình. Số thập phân sẽ được cài đặt lại khi bạn khởi động phần      mềm.

 

<Các loại số thập phân>

1. Làm tròn ít hơn chữ số chỉ định

2. Làm tròn ít hơn các chữ số chỉ định

3. Bỏ ít hơn các chữ số chỉ định

4. Không xử lý (giữ giá trị đầu vào)

 

Các con số quy định là các con số tính thập phân như hình bên dưới.

 

<Con số>

0 : Không sử dụng số thập phân

1 : Sử dụng cho số thập phân đầu tiên

2 : Sử dụng cho số thập phân thứ 2

 

77b85c78dc875c89d4cd48328cd6c007_1481512
 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.