Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Phần mềm | Thiết lập quyền truy cập cho các nhân viên như thế nào?

Page Information

Tên thành viên Admin Date16-12-28 16:49

Nội dung

1. Chọn mục [Đăng ký nhân viên theo bộ phận] và chọn nút [Bổ sung]

2. Điền đầy đủ thông tin vào ô trống trong các thẻ, rồi chọn nút [Lưu].

3. Người quản lý có thể cài đặt mật khẩu riêng cho từng nhân viên khi đăng nhập vào phần mềm như bên    dưới.

f7101e8453dd440bd867df1d39a44876_1482911 

 

4. Cũng có thể cài đặt quyền truy cập cho mỗi nhân viên trong thẻ [Quyền sử dụng]. Nhân viên cũng chỉ có thể nhìn thấy các mục được chọn trong danh mục "Thiết lập quyền người sử dụng" khi đăng nhập.​

f7101e8453dd440bd867df1d39a44876_1482911
 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.