Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Phần mềm | Tìm chứng từ bị lỗi ngày như thế nào?

Page Information

Tên thành viên Admin Date16-12-28 16:59

Nội dung

Mặc dù bạn đã tạo chứng từ mua/bán nhưng vẫn không thể tìm thấy nó trên danh mục chứng từ tổng hợp.

Trong trường hợp đó, là do chứng từ bị lỗi về ngày nhập dữ liệu.

 

Trong mục [Tình trạng tổng thể] - [Tình hình chứng từ tổng hợp], người dùng có thể tìm theo khoảng thời    gian.

Nhập thời gian từ năm 1700 ~ 9800 và chọn nút [Tìm kiếm].

Ngày trong chứng từ lỗi sẽ được hiện ra trong hàng đầu hoặc hàng cuối của bảng danh sách.

 

Người dùng có thể chỉnh sửa bằng cách nhấp đôi chuột trên chứng từ. 

 

f7101e8453dd440bd867df1d39a44876_1482911
 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.