Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Mua | Làm thế nào để xử lý hàng trả về?

Page Information

Tên thành viên Admin Date16-12-28 17:08

Nội dung

Nếu khách trả lại hàng, người dùng sẽ thực hiện như phát hành một chứng từ bán hàng.

Người dùng phải ghi nhận hoạt động đó trong chứng từ bán hàng bằng cách chọn "Nhập hàng trả về" của   phần "Hình thức nhập kho" trong cửa sổ [Thêm vào sản phẩm trên chứng từ mua hàng/bán hàng]

f7101e8453dd440bd867df1d39a44876_1482912
 

Mặt khác, nếu người dùng muốn trả lại hàng hóa đã mua,

Người dùng phải ghi nhận hoạt động đó trong chứng từ mua hàng bằng cách chọn "Xuất trả hàng lại" của   phần "Hình thức nhập kho" trong cửa sổ [Thêm vào sản phẩm trên chứng từ mua hàng/bán hàng]. 

f7101e8453dd440bd867df1d39a44876_1482912
 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.