Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Phần mềm | Về Điều chỉnh tồn kho & Tính lại giá sản phẩm

Page Information

Tên thành viên Admin Date16-12-28 17:13

Nội dung

<Điều chỉnh tồn kho>

 

Khi tạo dữ liệu, tồn kho hiện tại và tồn kho trên chương trình không thể khớp với nhau vì nhập sai, thiệt hại hàng hóa hoặc thất lạc. Trong trường hợp đó, cần phải điều chỉnh tồn kho. 

 

BƯỚC 1> Chọn mục “Điều chỉnh tồn kho” (Inventory Adjustment) trong mục “Quản lý” (Management)​

f7101e8453dd440bd867df1d39a44876_1482912
 

BƯỚC 2> Nhấn nút [Add].

BƯỚC 3> Nhập ngày và lý do điều chỉnh. 

f7101e8453dd440bd867df1d39a44876_1482912
BƯỚC 4> Nhập số lượng sản phẩm điều chỉnh.

BƯỚC 5> Nhấn nút [Lưu]. Bạn nên tính lại giá thành sản phẩm sau khi điều chỉnh. 

 

 

<Tính lại giá sản phẩm>

Khi mua hàng, giá thành sản phẩm sẽ tăng hoặc giảm do tỉ giá hoặc thị trường. Trong trường hợp đó, phải   tính lại giá thành của sản phẩm.

 

BƯỚC 1> Chọn mục “Tính toán lại nguyên giá sản phẩm” trong mục “Quản lý”

BƯỚC 2> Nhấn nút […] để chọn sản phẩm cần tính lại.

BƯỚC 3> Nhấn vào nút [Bắt đầu tính toán lại nguyên giá]. Nếu có nhiều sản phẩm được chọn hoặc lượng   mua bán lớn, có thể sẽ mất nhiều thời gian. 

f7101e8453dd440bd867df1d39a44876_1482912
 

 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.