Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Phần mềm | Về việc ngưng hoạt động doanh nghiệp

Page Information

Tên thành viên Admin Date16-12-28 17:18

Nội dung

Chức năng kết thúc hoạt động doanh nghiệp được dùng để kết chuyển tất cả các dữ liệu từng tháng cụ thể và bắt đầu một gói dữ liệu mới.

Chẳng hạn, bạn dùng chức năng này khi tạo một gói dữ liệu mới cho năm 2015 sau khi kết chuyển từ năm  2014.

Bên cạnh đó, chức năng kết thúc hoạt động doanh nghiệp còn có hiệu quả khi tốc độ xử lý bị chậm do        chuyển tiếp nhiều dữ liệu.

Quá trình này sẽ được cập nhật bất cứ lúc nào bởi dữ liệu đến tháng kết thúc luôn được giữ lại và có sẵn để khôi phục.

 

1) Nhấn [Kết thúc doanh nghiệp] trong mục [Quản lý]

f7101e8453dd440bd867df1d39a44876_1482912 

 

2) Nhập tháng và năm kết thúc

3) Đánh dấu các tùy chọn

Nếu chọn "Xóa dữ liệu sau tháng đóng kì", tất cả dữ liệu sẽ được xóa sau khi đóng. Mục này luôn được chọn cho người mới bắt đầu.

Nếu không chọn "Xóa dữ liệu sau tháng đóng kì", tất cả dữ liệu sẽ được lưu lại sau khi đóng. Hoạt động này được dùng cho quá trình hoạt động ngắn.

4) Nhấn nút [Bắt đầu hoạt động đóng kì]​ 

f7101e8453dd440bd867df1d39a44876_1482912
 

 

5) Nếu kết thúc doanh nghiệp thành công, thì người dùng có thể kiểm tra bất cứ lúc nào việc thay đổi danh sách doanh nghiệp.

f7101e8453dd440bd867df1d39a44876_1482913
 

 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.