Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Phần mềm | Cách thêm doanh nghiệp mới

Page Information

Tên thành viên Admin Date17-03-15 15:34

Nội dung

Easypanme có thể quản lý từ 2 doanh nghiệp trở lên.

Cách thêm doanh nghiệp mới.

 

1) Chọn [Tạo nơi làm việc mới] như hình bên dưới. 

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489559
 

2) Nhập tên công ty mới và nhấn nút [Tìm kiếm] để chọn đường dẫn lưu trữ.

3) Nếu bạn muốn sử dụng dữ liệu ban đầu từ doanh nghiệp cũ, thì đánh dấu các lựa chọn ở mục Di chuyển dữ liệu cơ bản.

4) Chọn nút [Tạo thành] 

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489559
 

5) Để thay đổi công ty, chọn mục [Thay đổi công ty] hoặc [Quản lý cấu thành nơi làm việc] như hình​

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489559
 

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489559
 

 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.