Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Cài đặt, Dựng lên | Cách chia sẻ dữ liệu

Page Information

Tên thành viên Admin Date17-03-15 15:40

Nội dung

Công đoạn này không dùng cho Easypanme dành cho 1 máy, mà được sử dụng cho Easypanme dùng cho 3 máy và 5 máy.

 

Bởi vì [Máy chủ] có bộ dữ liệu và chia sẽ với máy khác qua mạng làm việc.

 

[easypanme 2015] -> click phải chuột vô folder [Data] -> chọn mục [Properties]. 

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489559
 

Bỏ chọn [Read-only (Only applies to files in folder)]​

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489559
 

Di chuyển qua thẻ [Sharing] -> Chọn nút [Share...]​

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489559
 

Chọn [Everyone]​

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489559
 

Chọn nút [Add]​

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489559
 

Vào mục [Permission Level] để chuyển [Read] thành [Read/Write]

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489559
 

Chọn vào mục [Everyone] và nhấn nút [Share] bên dưới

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489559
 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.