Main menu

Câu hỏi thường gặp

Tìm kiếm tất cả câu hỏi và câu trả lời trong hộp tìm kiếm

Cài đặt, Dựng lên | Cách để thay đổi Máy chủ

Page Information

Tên thành viên Admin Date17-03-15 15:52

Nội dung

Đầu tiên, nhấn phải chuột lên folder [Data] và chọn mục [Properties]

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489560
 

Di chuyển đến thẻ [Sharing] -> chọn nút [Advanced Sharing...]

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489560
 

Bỏ chọn ở mục [Share this folder]

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489560
 

Sao chép folder [Data] và dán vào Máy chủ mới.

1d386c488dcb5afca957f8e4942b32b9_1489560

Sau đó, đặt lại tùy chọn [Share].

Nếu bạn không biết cách để tạo [Share], vui lòng xem lại phần [Cách chia sẻ dữ liệu] trong mục [Câu hỏi thường gặp] 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.