Main menu

Hướng dẫn sử dụng

Cài đặt, Lưu trữ, In, Hướng dẫn sử dụng, khác! Nhận thông tin với từ khoá

Tip Information | Bước 2 - Đăng ký sản phẩm

Page information

Tên thành viên Admin Date16-11-04 16:33

Nội dung

1) Khởi động phần mềm Easypanme

Chọn Mục Dữ liệu cơ bản -> Đăng ký sản phẩm 

 

7ba3d7f5289a98dcba348ad4f53c6268_1478244
 

 

 

2) Đăng ký sản phẩm

Lưu sau khi điền đầy đủ các mẫu [Nhập thông tin cơ bản/Thông tin chi tiết/Ghi chú] 

7ba3d7f5289a98dcba348ad4f53c6268_1478244
 

 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.