Main menu

Hướng dẫn sử dụng

Cài đặt, Lưu trữ, In, Hướng dẫn sử dụng, khác! Nhận thông tin với từ khoá

Tip Information | Bước 3 - Đăng ký chứng từ mua/bán

Page information

Tên thành viên Admin Date16-11-04 18:04

Nội dung

* Đăng ký chứng từ Mua hàng/Bán hàng có các bước thực hiện giống nhau. 

 

1) Chạy phần mềm Easypanme

Chọn nút Chứng từ bán hàng ở hàng trên cùng. 

7ba3d7f5289a98dcba348ad4f53c6268_1478249
 

 

 

2) Nhập tên Khách hàng/Nhà cung cấp

Cửa sổ "Lựa chọn Khách hàng" xuất hiện sau khi chọn vào ô [Khách hàng mục tiêu bán hàng] 

7ba3d7f5289a98dcba348ad4f53c6268_1478250
 

 

 

3) Thêm sản phẩm

Chọn nút [Bổ sung] -> Nút [Lựa chọn sản phẩm].

Chọn 1 sản phẩm, sau đó nhập phần [Số lượng] và [Đơn giá]. 

7ba3d7f5289a98dcba348ad4f53c6268_1478250
 

 

 

4) [Trị giá giảm(-)], [Chi phí(+)].

Và Thanh toán tiền [Tiền mặt, Ngân hàng, Hối phiếu, Thẻ]

Sau đó chọn nút [Hóa đơn] để xuất hóa đơn đỏ. 

7ba3d7f5289a98dcba348ad4f53c6268_1478250
 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.