Main menu

Hướng dẫn sử dụng

Cài đặt, Lưu trữ, In, Hướng dẫn sử dụng, khác! Nhận thông tin với từ khoá

Tip Information | Bước 4 - Đăng ký chứng từ Thanh toán/Thu tiền

Page information

Tên thành viên Admin Date16-11-07 16:55

Nội dung

* Đăng ký chứng từ Thanh toán/Thu tiền các bước thực hiện giống nhau. 

 

1) Chạy phần mềm Easypanme

Chọn nút [Chứng từ thanh toán] ở hàng trên. 

3c95d01d8c796558c1b762906136f523_1478505
 

 

 

2) Tạo chứng từ thanh toán

Chọn ô [Nhà cung cấp đã thanh toán] -> chọn Nhà cung cấp -> chọn [Xác nhận] 

3c95d01d8c796558c1b762906136f523_1478505
 

 

 

3) Chọn phương thức thanh toán

Chọn phương thức thanh toán phù hợp [Tiền mặt, Hối phiếu, Ngân hàng, Thẻ] -> [Lưu] 

3c95d01d8c796558c1b762906136f523_1478505
 

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.