Main menu

Hướng dẫn sử dụng

Cài đặt, Lưu trữ, In, Hướng dẫn sử dụng, khác! Nhận thông tin với từ khoá

EasyPanme | Lỗi khi cài đặt phần mềm (0xc0000135)

Page information

Tên thành viên Admin Date16-12-02 15:52

Nội dung

5941022e8c98755f59b9b7d0452011d8_1480661
 

Trong trường hợp này, bạn c​ần tải​ [.NET Framework 3.5] trước khi cho chạy phần mềm Easypanme.

 

Bạn có thể tải từ link bên dưới 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150

contact

SIWOO E&T
Người đại diện: Kang Musung
Địa chỉ: : Số 10, Đường số 64,
Khu dân cư Tân Quy Đông,
Phường Tân Phong, Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
 
banner3
Copyright 2004-2016 by easypanme.co.kr all right reserved.